จำนวนรายการทั้งสิ้น 13,252 รายการ
มีรหัสนักเรียน 13,053 รายการ 98.00%
มีชั้นปีการศึกษา 60 รายการ 0.00%
มีที่อยู่ 5,655 รายการ 42.00%

13252 records found
Name * Student IDClassAddress * Province * Gender *
ธรรมรักษ์ เปล่งแสงศรี14418กองควบคุมการบิน
ธิติพงศ์ พูลสมบัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบึ่
พนม ทิพยชาติ8590ง90/37 ถนนดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสว...
ด.ต สมโภชน์ วงษ์ปรีดางาน 3 ควบคุมภาพยาต์ กองทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พัลลภ มีนาคบ. วิสม่า ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จำกัด 956 อาคารอุดมวิทยา ชั้น 4 ...
สุวัฒน์ สาพิโต9564บจก.กรุงไทยอาหารสัตว์ 118 ม.4 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอม...
พิพัฒน์ แสงอ่อน7659บจง.ปูนต์ซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) ถ.มิตรภาพ อ.แก่งคอย จ.สระบุ...
ศุภชัย อรุณธรรมสกุลบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเว...
อนุวัฒน์ อรวินิจวรกุลบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 487/1 ถ.ศรีอ...
ประจักษ์ มนต์ประเสริฐร.ร ราชวินิตบางแคปานขำ 135/3 ม.5 ต.บางแคเหนือ บางแค กทม....
พิษณุ จาพรมานวิทยาลัย การอาชีพวังสะพุ่ง อ.วังสะพุง จ.เลย
สันต์ เปี่ยมเพิ่มพูล2502เชียงใหม่
Debug