จำนวนรายการทั้งสิ้น 13,252 รายการ
มีรหัสนักเรียน 13,053 รายการ 98.00%
มีชั้นปีการศึกษา 60 รายการ 0.00%
มีที่อยู่ 5,655 รายการ 42.00%

13252 records found
Name * Student IDClassAddress * Province * Gender *
กฤษณะ ควรขจร7971535/52 ซอยเกษมสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
กฤษณะ ปทุมาสูตร1404622/2 ม.4 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
กฤษณะ พิมพะกร488820 หมู่ที่ 6 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
กฤษณะ เพชรนิล12208883 หมู่ที่ 1 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
กฤษณะ อังสุทธิวงศ์12746
กฤษณา แครวรัตน์11267249/61 หมู่ที่ 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
กฤษณา สิงห์แก้ว9848
กฤษณา เอมอ่อง99791747 หมู่ที่ 4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
กฤษดา ศรีผลิน946725/18 หมู่ที่ 5 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
กฤษดี ลีวาณิชย์9727
กฤษเดช สุภาพไพบูลย์7607
กฤษรัช แสงศรี1498863/88 ม 7 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี
กฤษรัตน์ พุ่มทอง6798
กฤษสุวรรณ อินสว่าง1016997 หมู่ที่ 3 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
กลชัย หิรัญบูรณะ548553/63 หมู่ที่ 5 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
กลศร ภัคโชตานนท์92099/18 หมู่ที่17 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
กล้าหาญ โตชำนาญวิทย์10668256/1 ถนนคลองภาษีเจริญ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจร...
กล้าหาญ เมฆะวนิชย์กุ7170
กล้าหาญ รอดสวัสดิ์491116/4 ซอยศาลาครืน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
กลิ่น สายวิจิตร753
Debug