จำนวนรายการทั้งสิ้น 13,252 รายการ
มีรหัสนักเรียน 13,053 รายการ 98.00%
มีชั้นปีการศึกษา 60 รายการ 0.00%
มีที่อยู่ 5,655 รายการ 42.00%

13252 records found
Name * Student IDClassAddress * Province * Gender *
กฤช เตชะพันธุ์วณิช
กฤชชัย นิ่มสมบุญ1274340/143 หมู่ที่ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กฤชชัย เชาวนสุภา130639/4 หมู่ที่ 5 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพม...
กฤษ สุทธิผล10387
กฤษ สุนทราชุน9249
กฤษชัย คงยืน10280
กฤษฎา ทองสมบูรณ์119211020/64 หมู่ที่ 7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมห...
กฤษฎา วงศ์ศรีพิสันต์13413
กฤษฎา เสริมพงศ์11119
กฤษฎี เสนาพลสิทธิ์327171/2 หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กฤษณะ ควรขจร7971535/52 ซอยเกษมสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
กฤษณะ ปทุมาสูตร1404622/2 ม.4 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
กฤษณะ พิมพะกร488820 หมู่ที่ 6 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
กฤษณะ อังสุทธิวงศ์12746
กฤษณะ เพชรนิล12208883 หมู่ที่ 1 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
กฤษณา สิงห์แก้ว9848
กฤษณา เอมอ่อง99791747 หมู่ที่ 4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
กฤษณา แครวรัตน์11267249/61 หมู่ที่ 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
กฤษณ์ รักษ์มณี9020
กฤษณ์ วงศ์อมรจักร12982
Debug