จำนวนรายการทั้งสิ้น 13,252 รายการ
มีรหัสนักเรียน 13,053 รายการ 98.00%
มีชั้นปีการศึกษา 60 รายการ 0.00%
มีที่อยู่ 5,655 รายการ 42.00%

13252 records found
Name * Student IDClassAddress * Province * Gender *
โอม พริกบุญจันทร์3752
โอฬาร จวนเย็น10937108/235 หมู่ที่14 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ไอศูนย์ สุดชินดา14207221/1 ซ.เทอดไทย33 บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600
ฮกคุณ จวนหวม1126
ฮกเคี้ยง จวนหอม1034
ฮกชุน มาประณีต1175
ฮกบู๊ แซ่ฉั่ว2751
ฮกหมง แซ่ฉั่ว2789
ฮง เตียวเดช1377
ฮงเก แซ่ลิ้ม4477
ฮวด เจริญสุข1450
ฮวด สุกไชย713
ฮวดแช แซ่เจี่ย5891
ฮวยเพ้ง แซ่จัง6815
ฮะ เอี้ยงผล870
ฮะเลียว บู๊1266
ฮะอี่ บู๊923
ฮะเฮง แซ่เอี๊ย2894
ฮั้งเกี๊ยก แซ่ลิ้ม6856
ฮั่งเซี๊ย แซตั้ง6390
Debug