จำนวนรายการทั้งสิ้น 13,252 รายการ
มีรหัสนักเรียน 13,053 รายการ 98.00%
มีชั้นปีการศึกษา 60 รายการ 0.00%
มีที่อยู่ 5,655 รายการ 42.00%

13252 records found
Name * Student IDClassAddress * Province * Gender *
กัมพล มนต์ไตรเวศย์7442372/2 หมู่ที่ 6 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
กัมพล วัตราเศรษฐ์5125308 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุง...
กาญจน์ อาคมวัฒนะ264797/140 หมู่ที่ 9 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กานต์ แซ่ลิ้ม10549
การุญ อบแย้ม7514262 ซอยพระรามเก้า41(ถนนเสรี9) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง ก...
การุณ แซ่เอี้ย3857
การุณ แพนพงศ์แสน1252990/144 หมู่ที่ 3 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
การุณ รุจนเวชช4815
การุณ ลาภวิสุทธิสาโรจน์10406
การุณ อินทรอักษร4402
การุณ อิศรางกูร ณ อยุธยา6360
กำจร ฉัตตะละคา2974
กำจร เชาวน์รัตน์555499/99 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กร...
กำจัด เนตรศิริ5669543/181 ซอยหมู่บ้านการเคหะ ถนนลำพูน ต.หนองหอย อ.เมืองเช...
กำจัด บุญยะยุต9015
กำจัด เพ็ชรเย็น3744132/2 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
กำจัด สอนเกตุ241721 หมู่ที่ 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
กำธร กาญจนวตี6106120 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 44 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเท...
กำธร กิติจันทร์13540
กำธร คอนสลัด11952
Debug