จำนวนรายการทั้งสิ้น 13,252 รายการ
มีรหัสนักเรียน 13,053 รายการ 98.00%
มีชั้นปีการศึกษา 60 รายการ 0.00%
มีที่อยู่ 5,655 รายการ 42.00%

13252 records found
Name * Student IDClass▲Address * Province * Gender *
กระจ่าง วิเศาวรกุล10106
กระมล พิมพะกร1099
กระษิร บรรจงจิตร296/5 วุฒากาศ 24 ตลาดพลู ธนบุรี กทม. 10600
กระแส ตีระวนิช1793
กระแส ตุงคะสามน2215
กระแสร์ กฤษณะสมิต9972
กระแสร์ ศิระวงษ์13238
กรันต์ มาลัยวงศ์12212
กริชเอก ทัตถะพันธุ์10238
กริต คำหอม741854 หมู่ที่ 3 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
กริสดา เหมือนแก้ว121981427/8 ถนนริมทางรถไฟ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
กรี พิมพะกร828
กรีฑา บุญถนอม1369050/83 หมู่ที่ 9 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
กรีฑา ปุณณะหิตานนท์11239
กรีฑา เปรมวัติ8953
กรีฑา เพียรเกิดสุข46512/29 ถนนต้นขาม 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
กรีฑา สพโชค-11367539/18 หมู่ที่ 4 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหาน...
กรีฑา สพโชค-239/18 ถ.พุทธมณฑลสาย4 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ...
กรีฑา แสงอำยวน4093
กรีธา เลิศมงคล6603
Debug