จำนวนรายการทั้งสิ้น 13,252 รายการ
มีรหัสนักเรียน 13,053 รายการ 98.00%
มีชั้นปีการศึกษา 60 รายการ 0.00%
มีที่อยู่ 5,655 รายการ 42.00%

13252 records found
Name * Student IDClass▲Address * Province * Gender *
กรีศักดิ์ รอดจำรัส4333256/3 ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กร...
กฤช ตีระวนิช9819243/5 ถนนคลองบางกอกใหญ่ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจ...
กฤช เตชะพันธุ์วณิช
กฤชชัย เชาวนสุภา130639/4 หมู่ที่ 5 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพม...
กฤชชัย นิ่มสมบุญ1274340/143 หมู่ที่ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กฤษ สุทธิผล10387
กฤษ สุนทราชุน9249
กฤษชัย คงยืน10280
กฤษฎา ทองสมบูรณ์119211020/64 หมู่ที่ 7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมห...
กฤษฎา วงศ์ศรีพิสันต์13413
กฤษฎา เสริมพงศ์11119
กฤษฎี เสนาพลสิทธิ์327171/2 หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
กฤษณ์ เครือวรรณ์7424
กฤษณ์ รักษ์มณี9020
กฤษณ์ วงศ์อมรจักร12982
กฤษณ์ วัธนสเถียร2518
กฤษณะ ควรขจร7971535/52 ซอยเกษมสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
กฤษณะ ปทุมาสูตร1404622/2 ม.4 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
กฤษณะ พิมพะกร488820 หมู่ที่ 6 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
กฤษณะ เพชรนิล12208883 หมู่ที่ 1 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
Debug