จำนวนรายการทั้งสิ้น 13,252 รายการ
มีรหัสนักเรียน 13,053 รายการ 98.00%
มีชั้นปีการศึกษา 60 รายการ 0.00%
มีที่อยู่ 5,655 รายการ 42.00%

13252 records found
Name * Student IDClass▲Address * Province * Gender *
ทวีชัย ฉัตรเฉลิมวิทย์1502789
ประทีป ปัญญายงค์1770289
พงศ์ภรณ์ อนุสกุลโรจน์1508189
พรศักดิ์ พรสุขสว่าง1497389211 หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 40 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
รังสี สิบวาณิชย์1589989
สมควร อาวาส8971/30 ม.3 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
สุรศักดิ์ อุทัศน์1503889
ขวัญชัย แสงสง่า9191/1025 หมู่11 รามอินทรา44 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ
วรพงษ์ พงษ์พิทักษ์198689627/120 หมู่8 ถ.พระราม2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
ประยูร แสงแก้วศรีจบ 8
น.ต.ทวี มนต์ไตรเวทศย์จบ87
พ.อ.วัฒนา โรจนธรรมจบ88
Debug