จำนวนรายการทั้งสิ้น 13,252 รายการ
มีรหัสนักเรียน 13,053 รายการ 98.00%
มีชั้นปีการศึกษา 60 รายการ 0.00%
มีที่อยู่ 5,655 รายการ 42.00%

13252 records found
Name * Student ID▲ClassAddress * Province * Gender *
น.ต.ดำริ (ศิวศิษฏ์) ตันสงวน1/743 เมืองทองธานี C6/12/13 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
น.ต.ทวี มนต์ไตรเวทศย์จบ87
น.ต.อนุชา เปี่ยมปิ่นเศษ137/16 ม.นันทนาการ์เดนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี...
นท.ขัยสม ร่มโพธิ์ทอง89/188 ม.ลาณมณี สายไหม 55 เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10200
นท.ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง89/188 ม.ลาณมณี สายไหม55 เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10200
นพพร เทียนเสริมทรัพย์302/3 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นรินทร์ จันทร์แสงรัตน์881573/2 ถ.ริมทางรถไฟ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
นาวาเอก ศิโรช มาบางครุ2490103/19 ซ.สุขสวัสดิ์ 70 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ...
นิรันต์ บุญธรรมติระวุฒิ-225173 เปรมฤทัย 9/4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250
บรรจง ขุนทองแก้ว33 ซ.เทอดไท 15 บางยี่เรือ ธนบุรี กทม. 10600
บริสุทธิ์ ปิติไหว74/12 วิไลเสนา4 ถ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธ...
บัญชา วานิชศุภชัย(เดิมเลิศชัย)978/23 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
บุญชัย สุขวิมลเสรี2503
ปรเมษฐ์ บรรจงจิตต์455/1 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600
ประจักษ์ มนต์ประเสริฐร.ร ราชวินิตบางแคปานขำ 135/3 ม.5 ต.บางแคเหนือ บางแค กทม....
ประพนธ์ วรกุลพิสุทธิ์69/165 ซ.ติวานนท์27 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประพัฒน์ เกสร์ประทุม722/5 ซ.เพชรเกษม 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600
ประภัศร์ นาโค8853/119 หมู่10 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
ประยุทธ วงศ์รัศมี44/177 ถ.วุฒวกาศ ซ.34 แขวงบางล้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
ประยูร แสงแก้วศรีจบ 8
Debug