จำนวนรายการทั้งสิ้น 13,252 รายการ
มีรหัสนักเรียน 13,053 รายการ 98.00%
มีชั้นปีการศึกษา 60 รายการ 0.00%
มีที่อยู่ 5,655 รายการ 42.00%

13252 records found
Name * Student ID▲ClassAddress * Province * Gender *
ประวีณศักดิ์ พันธุ์ภาไพ73/29 หมู่ 4 แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
ปริญญา สุนทรสิทธิ
ปรีชา ติวะนันทกร25082/56 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
ปัญญา แซ่ลิ้ม250/50 ถ.เจริญนคร 34 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
ปัญญา สกาวนภากาศ
พ.อ.นาวิน วัฒนมงคล64/46 ม.4 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
พ.อ.วัฒนา โรจนธรรมจบ88
พงศ์ชัย ไตรรัตนานนท์10/44 ม.5 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
พงษ์ชัย พัฒนผลไพบูลย์-234/4 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
พงษ์ศักดิ์ อริยวงศ์วิวัฒน์45/987 ม.พงษ์ศิริชัย4 ถ.เพชรเกษม81 หนองค้างพลู หนองแขม ก...
พยุทธ์ บางแวก1/1 ม.4 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.
พรชัย แก้วจินดา245/45 ถ.เพชรเกษม ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
พรชัย จิตรพสุธรรม184/53 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม.
พรชัย เบญจวิทยากุล115 หมู่ 4 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ
พรชัย มรรคอนันตโชติ162/48 เพชรเกษม 28 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
พรชัย สุขวิมลเสรี
พรณรงค์ บุญยิ่ง29/1 ริมคลองสะแก ต.บางค้อ เขตจอมทอง กทม. 10150
พลัฐ สายวุฒินนท์
พันเลิศ ยศวิไล
พันเอกนที วงค์อิศเรศ
Debug