จำนวนรายการทั้งสิ้น 13,252 รายการ
มีรหัสนักเรียน 13,053 รายการ 98.00%
มีชั้นปีการศึกษา 60 รายการ 0.00%
มีที่อยู่ 5,655 รายการ 42.00%

13252 records found
Name * Student IDClassAddress * Province * Gender *
กฤษณ์ วัธนสเถียร2518
กฤษณ์ เครือวรรณ์7424
กฤษดา ศรีผลิน946725/18 หมู่ที่ 5 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
กฤษดี ลีวาณิชย์9727
กฤษรัช แสงศรี1498863/88 ม 7 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี
กฤษรัตน์ พุ่มทอง6798
กฤษสุวรรณ อินสว่าง1016997 หมู่ที่ 3 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
กฤษเดช สุภาพไพบูลย์7607
กลชัย หิรัญบูรณะ548553/63 หมู่ที่ 5 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
กลศร ภัคโชตานนท์92099/18 หมู่ที่17 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
กลิ่น สายวิจิตร753
กลึง แย้มโชติ1102
กล้าหาญ รอดสวัสดิ์491116/4 ซอยศาลาครืน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
กล้าหาญ เมฆะวนิชย์กุ7170
กล้าหาญ โตชำนาญวิทย์10668256/1 ถนนคลองภาษีเจริญ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจร...
กวง แซ่ฝุง10025
กวง แซ่ห่าน6404
กวงเพ็ง แซ่โค้ว5862
กวงเอี๋ยว แซ่ฉั่ว8348
กวงเอี๋ยว แซ่ซึง4802
Debug