จำนวนรายการทั้งสิ้น 13,252 รายการ
มีรหัสนักเรียน 13,053 รายการ 98.00%
มีชั้นปีการศึกษา 60 รายการ 0.00%
มีที่อยู่ 5,655 รายการ 42.00%

13252 records found
Name * Student IDClassAddress * Province * Gender *
กวย มโนงาม1625
กวย สิมสมบูรณ์1038
กวิน ธาดากิจวรคุณ6424
กวี คัมภีรญาณ376015/81 หมู่ที่ 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
กวี พารักษา513878/32 หมู่ที่ 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
กวี ภมรสูตร27461568 ซอยริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ...
กวี สังข์ศิลป์เวช4048
กวี สุกระรงคะ3733
กวี สุภธีระ4246499/277 หมู่ที่ 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
กวี แสงศรี1241045/2 หมู่ที่ 5 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
กษาน เติมศิริประเสริฐ11547656 ซอยอยู่เจริญ 29 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพม...
กสิณ พัชระโสภณ8737
กองกาญจน์ ทองลงยา428024/109 หมู่ที่ 6 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
กองกิว แซ่เอา4317
กอบชัย ตันประเสริฐ3520110/47 หมู่ที่10 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
กอบชัย มณีรัตน์10172
กะสม นภาสวัสดิ์4678
กะสินธ์ บุญชูสว่าง4034
กะไน โชติวิท2588
กังวาล มีกมล387779 ถนนเรือนแพ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Debug