จำนวนรายการทั้งสิ้น 13,252 รายการ
มีรหัสนักเรียน 13,053 รายการ 98.00%
มีชั้นปีการศึกษา 60 รายการ 0.00%
มีที่อยู่ 5,655 รายการ 42.00%

13252 records found
Name * Student IDClassAddress * Province * Gender *
ไสว เปรมจันทร์1947180/19 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย ...
ไสว เผ่าอาภรณ์1188
ไสว เพชรรุน5402
ไสว เมฆมงคล7555
ไสว ใจเพชร์1668
ไหม จันทนฤกษ์658
ไหล แสงทวีสุข5917
ไหว คงสมจิตต์1950
ไหว ชูวิเชียร2218238 ซอยเจริญนคร 40 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองส...
ไหว วิมุกตะลพ1040
ไอศูนย์ สุดชินดา14207221/1 ซ.เทอดไทย33 บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600
ไฮ โอวอมทรัพย909
Debug